Masyarakat Melayu Tersepit dalam Bahasa Sendiri

Kuala Lumpur, Malaysia - Masyarakat Melayu hari ini tersepit dalam penggunaan bahasa sendiri disebabkan kekangan dasar, pelaksanaan dan keadaan semasa, hingga menyebabkan karya penulis Melayu tidak memberangsangkan di pasaran.

Penasihat Sosiobudaya Kerajaan Malaysia Tan Sri Dr Rais Yatim berkata untuk mengatasi masalah itu Malaysia perlu bersahabat dengan negara jiran, Indonesia, bagi mencari jalan penyelesaian mengetengahkan karya Bahasa Melayu ke republik itu dan sebaliknya.

"Untuk menjadikan bahasa Melayu itu sebagai lingua franca, ia mesti diusahakan secara antarabangsa," katanya.

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign